Výcvik do operácie UNFICYP


Výcvik do operácie UNFICYP

V termíne od 5. do 23. júna 2023 bol vykonaný spoločný odborný výcvik profesionálnych vojakov zaradených do operácie UNFICYP organizovaný príslušníkmi 12.mechanizovaného práporu Nitra. Výcvik prebiehal v priestoroch 12. mechanizovaného práporu Nitra, 91. ženijného pluku Sereď, 11. brigády Vzdušných síl Nitra, 81. krídla Sliač ako aj vo výcvikových priestoroch Posádkového cvičiska Kolíňanský Vrch, Posádkového cvičiska Levice a Tankovej posádkovej strelnice Devičany. Z celkovo 334 nominovaných profesionálnych vojakov  sa výcviku zúčastnilo aj 41 profesionálnych vojačiek zaradených na všetky funkcie od velenia až po patrolovacie družstvá.

Cieľom spoločného odborného výcviku bolo pripraviť deklarovaný príspevok OS SR do operácie UNFICYP a počas záverečného taktického cvičenia „GREEN SWORD“ preveriť pripravenosť všetkých príslušníkov na nasadenie mimo územia Slovenskej republiky. Námet taktického cvičenia bol navrhnutý tak, aby v čo najväčšej miere pripomínal reálne podmienky operácie UNFICYP. Cvičiace jednotky na všetkých úrovniach boli preverené z komplexných činností akými sú  patrolovanie, reakcia na incidenty, plánovací proces či systém hlásení.

Cvičenie bolo úspešne ukončené 22. júna 2023 známkou „VÝBORNE“ a záverečným nástupom, kde riadiaci cvičenia a zároveň veliteľ 12.mechanizovaného práporu Nitra major Ľuboš Sagan vyhodnotil splnenie stanovených úloh a cieľov. Taktiež predurčená veliteľka kontingentu pre 42.rotáciu operácie UNFICYP, podplukovníčka Katarína Gargalíková, vyzdvihla profesionálny prístup cvičiacich a ich podporu pre veliteľov na  všetkých úrovniach velenia a riadenia počas celej doby trvania výcviku.


Výcvik do operácie UNFICYPVýcvik do operácie UNFICYPVýcvik do operácie UNFICYPVýcvik do operácie UNFICYPVýcvik do operácie UNFICYPVýcvik do operácie UNFICYPVýcvik do operácie UNFICYPVýcvik do operácie UNFICYPVýcvik do operácie UNFICYPVýcvik do operácie UNFICYPVýcvik do operácie UNFICYPVýcvik do operácie UNFICYP

Autor: 12.mpr , Foto: 12.mpr - Dátum: 03.07.2023
Čítanosť: 3175
Verzia pre tlač

Skočiť na menu